ការលែងលះប្រាក់សោធននិវត្តន៍

ក្នុងករណីលែងលះអ្នកទាំងពីរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់សោធនរបស់ដៃគូពាក់កណ្តាល។ នេះត្រូវបានចែងនៅក្នុងច្បាប់។ វាគ្រាន់តែទាក់ទងនឹងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលអ្នកបានបង្គរអំឡុងពេលរៀបការឬចុះឈ្មោះជាដៃគូ។ ការបែងចែកនេះត្រូវបានគេហៅថា 'សមភាពសោធននិវត្តន៍' ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បែងចែកប្រាក់សោធនខុសគ្នាអ្នកអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលើបញ្ហានេះ។ អ្នកអាចមានសារការីសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះចុះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមុនភាពជាដៃគូឬកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឬអ្នកអាចមានមេធាវីឬអ្នកសម្រុះសម្រួលសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះចុះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះគ្នា។ នេះគឺជាឯកសារដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដូចជាការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះប្រាក់សោធនបំណុលនិងរបៀបដែលអ្នករៀបចំប្រាក់ខែ។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសផ្នែកផ្សេង។ ក្នុងករណីនេះអ្នកផ្តល់សំណងដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាមួយនឹងសិទ្ធិផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានចំណែកធំនៃប្រាក់សោធនរបស់អ្នកអ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលប្រាក់កម្រៃតិចពីប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការលែងលះទេ? ឬតើអ្នកនៅតែមានសំណួរអំពីប្រធានបទនេះ? របស់យើង។ មេធាវីលែងលះ នឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក!

តើអ្នកចង់ដឹងពីអ្វីទេ Law & More អាចធ្វើសម្រាប់អ្នកជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅក្នុង Eindhoven និង Amsterdam?
បន្ទាប់មកទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ +៣១ ៤០ ៣៦៩ ០៦ ៨០ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ៖
លោក។ ថមមេវីសតស៊ូមតិនៅ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
លោក។ Maxim Hodak, តស៊ូមតិនៅនិងច្រើនទៀត - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More