ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅតំបន់ Nederlands ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧

អាយុរបស់និយោជិក

នៅប្រទេសហូឡង់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាគឺអាស្រ័យលើអាយុរបស់និយោជិក។ វិធានច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាអាចខុសគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឥឡូវនេះដល់ ១.៥៦៥.៤០ ផោនក្នុងមួយខែសម្រាប់និយោជិកដែលមានអាយុចាប់ពី ២២ ឆ្នាំឡើងទៅ។

2017-05-30

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.