គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​សិទ្ធិ​ឯកជន

Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកឱ្យបានច្បាស់និងមានតម្លាភាពអំពីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពនេះត្រូវបានព្រាង។ Law & More គោរពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើងត្រូវបានដោះស្រាយតាមរបៀបសម្ងាត់។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការជូនដំណឹងអំពីប្រធានបទទិន្នន័យអំពីអ្នកណា Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ កាតព្វកិច្ចនេះទទួលបានពីបទប្បញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះគឺជាសំណួរសំខាន់បំផុតទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយ Law & More នឹងត្រូវបានឆ្លើយ។

ការទាក់ទងលំអិត

Law & More គឺជាឧបករណ៍បញ្ជាទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ Law & More មានទីតាំងស្ថិតនៅ De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. ប្រសិនបើសំណួរកើនឡើងទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពនេះ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមទូរស័ព្ទលេខ +31 (0) 40 369 06 80 និងតាមរយៈអ៊ីមែលនៅលើ info@lawandmore.nl.

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលប្រាប់យើងអំពីបុគ្គលឬដែលអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សម្នាក់។ ព័ត៌មានដែលប្រាប់យើងដោយប្រយោលអំពីអ្វីមួយអំពីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះ Law & More ដំណើរការពីអ្នកនិងដែលអ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។

Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយប្រធានបទទិន្នន័យតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ដោះស្រាយករណីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានបំពេញលើទម្រង់ទំនាក់ទំនងឬទម្រង់គេហទំព័រព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ (ការណែនាំ) ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមាននៅលើគេហទំព័រសាធារណៈឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែល អាចទទួលបានពីការចុះឈ្មោះជាសាធារណៈដូចជាបញ្ជីសុរិយោដីនិងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៃសភាពាណិជ្ជកម្ម។  Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មទាំងនេះនិងអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជាប្រធានបទទិន្នន័យ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកណាត្រូវបានដំណើរការដោយ Law & More?

សេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះអនុវត្តចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដែលទិន្នន័យរបស់ពួកគេត្រូវបានដំណើរការដោយ Law & More. Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សដែលយើងមានដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់ចង់មានឬមានទំនាក់ទំនង។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សដូចខាងក្រោម:

 • (សក្តានុពល) អតិថិជនរបស់ Law & More;
 • បេក្ខជន
 • មនុស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសេវាកម្មរបស់ Law & More;
 • មនុស្សដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬអង្គការជាមួយ Law & More មាន, ចង់មានឬមានទំនាក់ទំនង;
 • ភ្ញៀវទេសចរនៃគេហទំព័ររបស់ Law & More;
 • រាល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលទាក់ទង Law & More.

គោលបំណងនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ការផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់

ប្រសិនបើអ្នកជួលពួកយើងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកចែកចាយព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយយើង។ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយរឿងក្តីរបស់អ្នកអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃបញ្ហា។ លើសពីនេះទៀតទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើវិក័យប័ត្រសម្រាប់សេវាកម្មដែលបានផ្តល់។ ប្រសិនបើចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងយើងផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបី។

 • ការផ្តល់ព័ត៌មាន

Law & More ចុះឈ្មោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនិងរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនេះដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នក។ នេះអាចជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ Law & More។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Law & More (នៅឡើយទេ) អ្នកអាចស្នើសុំព័ត៌មានដោយប្រើទម្រង់ទំនាក់ទំនងនៅលើគេហទំព័រ។ Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទងអ្នកនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំ។

 • បំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់

Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់។ យោងទៅតាមច្បាប់និងវិធាននៃការប្រព្រឹត្តដែលអនុវត្តចំពោះមេធាវីយើងមានកាតព្វកិច្ចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើឯកសារអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវ។

 • ការជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើស

Law & More ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើស។ នៅពេលអ្នកផ្ញើពាក្យសុំការងារទៅ Law & More, ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យសម្ភាសន៍ការងារនិងដើម្បីទាក់ទងអ្នកទាក់ទងនឹងពាក្យសុំរបស់អ្នក។

 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

Law & More ប្រើបណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើនដូចជាហ្វេសប៊ុក Instagram Twitter និង LinkedIn ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើមុខងារនៅលើគេហទំព័រទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងអាចប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

 • គេហទំព័រការប្រើប្រាស់អាជីវកម្មវាស់វែង

ដើម្បីវាស់ការប្រើប្រាស់អាជីវកម្មគេហទំព័ររបស់ខ្លួន Law & More ប្រើសេវា Leadinfo នៅ Rotterdam ។ សេវាកម្មនេះបង្ហាញពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងអាស័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្អែកលើអាសយដ្ឋាន IP របស់ភ្ញៀវ។ អាសយដ្ឋាន IP មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។

មូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានមួយឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

 • ការយល់ព្រម

Law & More អាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីព្រោះអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ដំណើរការបែបនេះ។ អ្នកមានសិទ្ធិដកការព្រមព្រៀងនេះគ្រប់ពេល។

 • ផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀង (មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់)

ប្រសិនបើអ្នកជួល Law & More ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មច្បាប់យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើនិងពង្រីកតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អនុវត្តសេវាកម្មទាំងនេះ។

 • កាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់។ យោងទៅតាមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងច្បាប់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ហុលឡង់មេធាវីមានកាតព្វកិច្ចប្រមូលនិងកត់ត្រាព័ត៌មានជាក់លាក់។ នេះបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអតិថិជនដទៃទៀតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អតិថិជនចាំបាច់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់។

 • ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់

Law & More ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលដែលយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះហើយនៅពេលដែលដំណើរការមិនរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកក្នុងលក្ខណៈមិនសមាមាត្រ។

ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបី

Law & More បង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីនៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដោយគោរពតាមមូលដ្ឋានដែលបានលើកឡើងពីមុន។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនានាការលាតត្រដាងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹង (នីតិវិធីច្បាប់) ការឆ្លើយឆ្លងជាមួយសមភាគីឬអាចឱ្យភាគីទីបីធ្វើជាតំណាងនិងប្រគល់សិទ្ធិដោយ Law & Moreដូចជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានអាយស៊ីធី។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត, Law & More អាចផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបីដូចជាអ្នកត្រួតពិនិត្យឬអាជ្ញាធរដែលបានតែងតាំងជាសាធារណៈដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើដូច្នេះ។

កិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរការនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយភាគីទីបីនីមួយៗដែលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងនាមនិងទទួលបន្ទុកកិច្ចការដោយ Law & More។ ជាផលវិបាករាល់ដំណើរការទាំងអស់ក៏មានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាម GDPR ដែរ។ ភាគីទីបីដែលត្រូវបានបើកដំណើរការដោយ Law & Moreប៉ុន្តែផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាឧបករណ៍បញ្ជាទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំពោះការអនុលោមតាម GDPR ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងឧទាហរណ៍គណនេយ្យករនិងមេធាវី។

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

Law & More ផ្តល់តម្លៃដល់សុវត្ថិភាពនិងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់កំរិតមួយហើយផ្តល់នូវវិធានការណ៍បច្ចេកទេសនិងការរៀបចំសមស្របដើម្បីធានាបាននូវកម្រិតសន្តិសុខសមស្របទៅនឹងហានិភ័យដោយរក្សាសភាពសិល្បៈ។ ពេលណា​ Law & More ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី Law & More នឹងកត់ត្រាកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងវិធានការណ៍ដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរការ។

រយៈពេលរក្សាទុក

Law & More នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវបានដំណើរការមិនលើសពីអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីឈានដល់គោលបំណងដែលទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលឬដែលត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិ។

សិទ្ធិឯកជននៃប្រធានបទទិន្នន័យ

យោងទៅតាមច្បាប់ឯកជនភាពអ្នកមានសិទ្ធិជាក់លាក់នៅពេលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានដំណើរការ៖

 • សិទ្ធិទទួលបាន

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានដំណើរការនិងអាចទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះ។

 • សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំអ្នកត្រួតពិនិត្យដើម្បីកែឬបំពេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញ។

 • សិទ្ធិក្នុងការលុបបំបាត់ ('ត្រូវបំភ្លេចចោល')

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំ Law & More ដើម្បីលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវបានដំណើរការ។ Law & More នឹងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

 • ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនលែងចាំបាច់ទាក់ទងនឹងគោលបំណងដែលពួកគេបានប្រមូល
 • ប្រសិនបើអ្នកដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកលើដំណើរការដែលមានមូលដ្ឋានហើយមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការ។
 • ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការកែច្នៃហើយមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវណាមួយសម្រាប់ដំណើរការនោះទេ។
 • ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការដោយខុសច្បាប់
 • ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែលុបចោលដើម្បីអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់។
 • សិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតលើដំណើរការ

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំ Law & More ដើម្បីដាក់កម្រិតដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកជឿជាក់ថាវាមិនចាំបាច់ថាព័ត៌មានជាក់លាក់ត្រូវបានដំណើរការ។

 • សិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន Law & More ដំណើរការនិងបញ្ជូនទិន្នន័យទាំងនោះទៅឧបករណ៍បញ្ជាមួយទៀត។

 • សិទ្ធិជំទាស់

អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធរាល់ពេលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក Law & More.

អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលប្រើការកែតម្រូវឬបញ្ចប់ការលុបចោលការរឹតបន្តឹងការចល័តទិន្នន័យឬដកការយល់ព្រមដែលបានផ្តល់ជូននៅ Law & More ដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម៖ info@lawandmore.nl។ អ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណើរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលបួនសប្តាហ៍។ វាអាចមានកាលៈទេសៈ Law & More មិនអាច (ពេញលេញ) អនុវត្តសំណើរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍នេះអាចជាករណីនៅពេលការរក្សាការសម្ងាត់របស់មេធាវីឬរយៈពេលនៃការរក្សាទុកផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

តើអ្នកចង់ដឹងពីអ្វីទេ Law & More អាចធ្វើសម្រាប់អ្នកជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅក្នុង Eindhoven និង Amsterdam?
បន្ទាប់មកទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ +៣១ ៤០ ៣៦៩ ០៦ ៨០ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ៖
លោក។ ថមមេវីសតស៊ូមតិនៅ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
លោក។ Maxim Hodak, តស៊ូមតិនៅនិងច្រើនទៀត - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More