តើអ្វីទៅជាការប្រកាស

សេចក្តីប្រកាសគឺជាការបញ្ជាក់តាមទម្រង់ជាវិធីសាស្ត្រនិងឡូជីខលនៃកាលៈទេសៈដែលបង្កើតជាដើមហេតុនៃដើមបណ្តឹងនៃសកម្មភាព។ ការប្រកាសនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដាក់ជូនតុលាការ។

តើអ្នកចង់ដឹងពីអ្វីទេ Law & More អាចធ្វើសម្រាប់អ្នកជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅក្នុង Eindhoven និង Amsterdam?
បន្ទាប់មកទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ +៣១ ៤០ ៣៦៩ ០៦ ៨០ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ៖
លោក។ ថមមេវីសតស៊ូមតិនៅ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
លោក។ Maxim Hodak, តស៊ូមតិនៅនិងច្រើនទៀត - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More