ការចំណាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកនៅបរទេសកំពុងថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស

សព្វថ្ងៃវាជារឿងធម្មតាតិចជាងមុនក្នុងការត្រលប់មកវិក្កយបត្រទូរស័ព្ទខ្ពស់ (ដោយអចេតនា) ចំនួនពីរបីរយអឺរ៉ូបន្ទាប់ពីដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំដែលសមនឹងទទួលនៅអឺរ៉ុប។ ថ្លៃដើមនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តនៅបរទេសបានថយចុះជាង ៩០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹង ៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំកន្លងមក។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបការចំណាយរ៉ូមីង (និយាយជាខ្លីគឺចំណាយដើម្បីឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាប្រើប្រាស់បណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវាបរទេស) នឹងត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនោះ។ ថ្លៃដើមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបរទេសនៅអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីកញ្ចប់សេវាកម្មរបស់អ្នកដូចថ្លៃដើមធម្មតានឹងថ្លៃធម្មតា។

24-04-2017

ចែករំលែក