តើអ្នកធ្លាប់បានកក់ថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមអ៊ិនធរណេតទេ?

បន្ទាប់មក ឱកាសគឺខ្ពស់ដែលអ្នកបានជួបប្រទះការផ្តល់ជូន

បន្ទាប់មកឱកាសខ្ពស់ដែលអ្នកបានជួបប្រទះការផ្តល់ជូនដែលមានភាពទាក់ទាញជាងអ្វីដែលពួកគេបានបង្ហាញជាចុងក្រោយដោយមានការខកចិត្តជាច្រើន។ ការបញ្ចាំងរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងអាជ្ញាធរការពារអ្នកប្រើប្រាស់អឺរ៉ុបបានបង្ហាញថាសូម្បីតែ ២/៣ នៃគេហទំព័រកក់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន។ តម្លៃដែលបានបង្ហាញជាញឹកញាប់មិនស្មើនឹងតម្លៃចុងក្រោយការផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយប្រហែលជាមិនមាននៅក្នុងការពិតទេតម្លៃសរុបជាញឹកញាប់មិនច្បាស់លាស់ឬគេហទំព័រមិនច្បាស់អំពីការផ្តល់បន្ទប់ពិតប្រាកដ។ ដូច្នេះអាជ្ញាធរសហភាពអ៊ឺរ៉ុបបានស្នើសុំគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តតាមវិធានដែលអាចអនុវត្តបាន។

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.