រូបភាពការលែងលះអន្តរជាតិ

ការលែងលះអន្តរជាតិ

វាធ្លាប់មានទម្លាប់រៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានសញ្ជាតិដូចគ្នាឬមានដើមកំណើតដូចគ្នា។ សព្វថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នាកាន់តែមានច្រើនឡើង ៗ ។ ជាអកុសល 40% នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅហូល្លង់បញ្ចប់ដោយការលែងលះ។ តើការងារនេះយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្រៅពីប្រទេសដែលពួកគេបានរៀបការ?

ការស្នើសុំនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប

បទប្បញ្ញត្តិ (EC) លេខ ២២០២.២០០៣ (ឬ៖ ព្រុចស៊ែលទី ២) ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៥ ។ វាគ្រប់គ្រងលើយុត្តាធិការការទទួលស្គាល់និងការអនុវត្តសាលក្រមក្នុងបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្តាយ។ បទបញ្ជារបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុបអនុវត្តចំពោះការលែងលះការបំបែកច្បាប់និងការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ នៅក្នុងសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបពាក្យសុំលែងលះអាចត្រូវបានដាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលតុលាការមានយុត្តាធិការ។ តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងប្រទេស៖

  • ដែលជាកន្លែងដែលប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានទីលំនៅធម្មតា។
  • ក្នុងនោះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរជាជនជាតិ។
  • កន្លែងដែលការលែងលះត្រូវបានដាក់ពាក្យសុំជាមួយគ្នា។
  • កន្លែងដែលដៃគូម្នាក់ដាក់ពាក្យសុំលែងលះហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នករស់នៅធម្មតា។
  • ដែលជាកន្លែងដែលដៃគូមានទម្លាប់រស់នៅយ៉ាងតិច ៦ ខែហើយជាជនជាតិនៃប្រទេស។ ប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាសញ្ជាតិទេនោះញត្តិអាចត្រូវបានដាក់ប្រសិនបើមនុស្សនេះបានរស់នៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ។
  • កន្លែងដែលដៃគូម្នាក់ជាអ្នករស់នៅចុងក្រោយហើយជាកន្លែងដែលដៃគូម្នាក់នៅតែរស់នៅ។

នៅក្នុងសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបតុលាការដំបូងដែលទទួលបានពាក្យសុំលែងលះដែលស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌមានយុត្តាធិការក្នុងការសម្រេចលើការលែងលះ។ តុលាការដែលប្រកាសអំពីការលែងលះនេះក៏អាចសម្រេចលើការគ្រប់គ្រងមាតាឬបិតារបស់កូន ៗ ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនៃតុលាការផងដែរ។ ច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីការលែងលះមិនអនុវត្តចំពោះប្រទេសដាណឺម៉ាកទេពីព្រោះបទប្បញ្ញត្តិប៊្រុចសែលទី ២ មិនត្រូវបានអនុម័តនៅទីនោះទេ។

នៅហូឡង់

ប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់វាជាគោលការណ៍អាចធ្វើទៅបានក្នុងការលែងលះនៅហូឡង់ប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានសញ្ជាតិហូឡង់។ ប្រសិនបើនេះមិនមែនជារឿងនោះទេតុលាការហូឡង់អាចប្រកាសថាខ្លួនមានសមត្ថភាពនៅក្រោមកាលៈទេសៈពិសេសឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមិនអាចលែងលះនៅក្រៅប្រទេសបាន។ ទោះបីជាគូស្វាមីភរិយារៀបការនៅបរទេសក៏ដោយពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅហូឡង់។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយគឺថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់។ ផលវិបាកនៃការលែងលះអាចខុសគ្នានៅបរទេស។ ក្រឹត្យលែងលះពីប្រទេសនៅសហភាពអ៊ឺរ៉ុបត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីបណ្តាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប។ នៅខាងក្រៅសហភាពអ៊ឺរ៉ុបនេះអាចខុសគ្នាខ្លាំង។

ការលែងលះអាចមានផលវិបាកសម្រាប់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់។ ប្រសិនបើដៃគូមានប័ណ្ណស្នាក់នៅព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយដៃគូនៅហូឡង់វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលគាត់ដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅថ្មីក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា។ ប្រសិនបើរឿងនេះមិនកើតឡើងលិខិតអនុញ្ញាតលំនៅដ្ឋានអាចត្រូវបានដកហូតវិញ។

តើច្បាប់ណាមួយត្រូវបានអនុវត្ត?

ច្បាប់នៃប្រទេសដែលពាក្យសុំលែងលះគ្នាមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះការលែងលះនោះទេ។ តុលាការប្រហែលជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់បរទេស។ រឿងនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់។ សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗនៃរឿងក្តីវាត្រូវតែវាយតម្លៃថាតើតុលាការមានយុត្តាធិការនិងច្បាប់ណាដែលត្រូវអនុវត្ត។ ច្បាប់អន្ដរជាតិឯកជនមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងរឿងនេះ។ ច្បាប់នេះគឺជាពាក្យឆ័ត្រសម្រាប់តំបន់នៃច្បាប់ដែលមានប្រទេសច្រើនជាងមួយចូលរួម។ នៅថ្ងៃទី ១ ខែមករាឆ្នាំ ២០១២ សៀវភៅលេខ ១០ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីហូឡង់បានចូលជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់។ នេះមានវិធាននៃច្បាប់អន្តរជាតិឯកជន។ ច្បាប់សំខាន់គឺតុលាការនៅហូឡង់អនុវត្តច្បាប់លែងលះហូឡង់ដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិនិងទីកន្លែងរស់នៅរបស់ប្តីប្រពន្ធឡើយ។ នេះគឺខុសគ្នានៅពេលគូបានកត់ត្រាជម្រើសរបស់ពួកគេអំពីច្បាប់។ បន្ទាប់មកប្តីប្រពន្ធនឹងជ្រើសរើសយកច្បាប់ដែលអនុវត្តសម្រាប់ដំណើរការលែងលះរបស់ពួកគេ។ នេះអាចត្រូវបានធ្វើមុនពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានបញ្ចូលប៉ុន្តែវាក៏អាចត្រូវបានធ្វើនៅដំណាក់កាលក្រោយដែរ។ នេះក៏អាចទៅរួចដែរនៅពេលអ្នកហៀបនឹងលែងលះ។

បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីរបបទ្រព្យសម្បត្តិកាលកំណត់

សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យានៅឬក្រោយថ្ងៃទី ២៩ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ បទប្បញ្ញត្តិ (សហភាពអឺរ៉ុប) លេខ ២០១៦/១១០៣ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ បទប្បញ្ញត្តិនេះគ្រប់គ្រងលើច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាននិងការអនុវត្តន៍សេចក្តីសំរេចនានាទាក់ទងនឹងរបបកម្មសិទ្ធិឯកជន។ វិធានដែលវាដាក់ចេញកំណត់ថាតើតុលាការមួយណាអាចគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហព័ទ្ធ (យុត្តាធិការ) ដែលច្បាប់ត្រូវអនុវត្ត (ទំនាស់នឹងច្បាប់) និងថាតើសាលក្រមដែលផ្តល់ដោយតុលាការនៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលស្គាល់និងអនុវត្តដោយភាគីផ្សេងទៀត (ការទទួលស្គាល់ និងការអនុវត្តច្បាប់) ។ ជាគោលការណ៍តុលាការដដែលនៅតែមានយុត្តាធិការយោងតាមវិធាននៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិនៃប៊្រុចសែល IIa ។ ប្រសិនបើគ្មានជម្រើសនៃច្បាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងទេច្បាប់រដ្ឋដែលប្តីប្រពន្ធមានទីលំនៅរួមដំបូងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវអនុវត្ត។ ក្នុងករណីដែលគ្មានទីលំនៅធម្មតាទម្លាប់នៃច្បាប់សញ្ជាតិនៃប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនឹងត្រូវអនុវត្ត។ ប្រសិនបើសហព័ទ្ធមិនមានសញ្ជាតិតែមួយទេច្បាប់រដ្ឋដែលប្តីប្រពន្ធមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតត្រូវអនុវត្ត។

ដូច្នេះបទប្បញ្ញត្តិនេះត្រូវបានអនុវត្តតែចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ច្បាប់កំណត់ថាតើច្បាប់ហូឡង់ហេតុដូចនេះហើយសហគមន៍ទូទៅនៃទ្រព្យសម្បត្តិឬសហគមន៍ទ្រព្យសម្បត្តិមានកំណត់ឬប្រព័ន្ធបរទេសត្រូវបានអនុវត្ត។ នេះអាចមានផលវិបាកជាច្រើនសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។ ដូច្នេះយកល្អគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានតាមច្បាប់ឧទាហរណ៍ជម្រើសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់។

សម្រាប់ដំបូន្មានមុនពេលរៀបការរបស់អ្នកឬសម្រាប់ដំបូន្មាននិងជំនួយក្នុងករណីមានការលែងលះអ្នកអាចទាក់ទងមេធាវីនៃគ្រួសារ Law & More. At Law & More យើងយល់ថាការលែងលះនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អាចមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតរបស់អ្នក។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងយកវិធីផ្ទាល់ខ្លួន។ រួមគ្នាជាមួយអ្នកនិងប្រហែលជាអតីតដៃគូរបស់អ្នកយើងអាចកំណត់ស្ថានភាពស្របច្បាប់របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ដោយផ្អែកលើឯកសារនិងព្យាយាមកត់ត្រាចក្ខុវិស័យឬបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀតយើងអាចជួយអ្នកក្នុងនីតិវិធីដែលអាចធ្វើបាន។ មេធាវីនៅ Law & More គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារហើយរីករាយក្នុងការណែនាំអ្នកអាចរួមជាមួយដៃគូរបស់អ្នកតាមរយៈដំណើរការលែងលះ។

Law & More