ជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដែលមានទីតាំងនៅ Science Park in Eindhoven...

ក្រុមហ៊ុនច្បាប់

ជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដែលមានទីតាំងនៅ Science Park in Eindhovenយើងភ្ជាប់តម្លៃដ៏អស្ចារ្យដល់សហគ្រិនដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ ដូចដែលយើងបានសរសេរកាលពីម្សិលមិញ រដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ដែលលោកស្រីបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការបោះពុម្ភផ្សាយថ្មីៗនៃបញ្ជីនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ 2017។ សហគ្រិននឹងទទួលបានឱកាសដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ក្នុងនាមជាម្ចាស់នាយក ( DGA's) អាចត្រូវបានបង់តិច។ លុយកាន់តែច្រើននឹងអាចរកបានសម្រាប់ R&D ។ ផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅមានដំណឹងល្អ: ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាភាគទុនិកបរទេសអាចយកពន្ធលើភាគលាភដែលបង់លើស។

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.