តើអ្វីទៅជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខ

Franchise គឺជាទម្រង់អាជីវកម្មមួយដែលក្នុងនោះសិទ្ធិអាជីវកម្ម (ម្ចាស់យីហោនិងក្រុមហ៊ុនមេ) ផ្តល់ឱ្យសហគ្រិននូវឱកាសដើម្បីបើកសាខាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួន។

Law & More B.V.