ការថែរក្សាកូនបន្ទាប់ពីលែងលះ

ការថែរក្សាកូនក្មេងរួមមានទាំងកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយក្នុងការចិញ្ចឹមនិងថែរក្សាកូនតូចរបស់គាត់។ នេះទាក់ទងនឹងសុខុមាលភាពរាងកាយសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារតូចៗ។ ជាកន្លែងដែលឪពុកម្តាយប្រើសិទ្ធិអំណាចរួមគ្នារបស់ឪពុកម្តាយសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យសុំលែងលះឪពុកម្តាយនឹងបន្តអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរួមគ្នារបស់ឪពុកម្តាយ។

ករណីលើកលែងអាចធ្វើទៅបាន: តុលាការអាចសំរេចថាឪពុកម្តាយម្នាក់មានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញពីឪពុកម្តាយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់កុមារគឺសំខាន់បំផុត។ នេះជាករណីដែលមានហានិភ័យដែលមិនអាចទទួលយកបានដែលថាកុមារនឹងត្រូវជាប់ឬបាត់បង់រវាងឪពុកម្តាយ (ហើយស្ថានភាពនោះទំនងជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលខ្លីទេ) ឬក្នុងករណីដែលការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងបើមិនដូច្នេះទេចាំបាច់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ល្អបំផុត របស់កុមារ។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការលែងលះទេ? ឬតើអ្នកនៅតែមានសំណួរអំពីប្រធានបទនេះ? របស់យើង។ មេធាវីលែងលះ នឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក!

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.