ការលែងលះស៊ីវិល

ការលែងលះគ្នាស៊ីវិលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការលែងលះគ្នាដែលមានន័យថាមានន័យថាការលែងលះគ្នាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់រួម។ នៅក្នុងការលែងលះគ្នាដោយស៊ីវិលឬដោយសហការណ៍គ្នាភាគីទាំងសងខាងរក្សាបាននូវមេធាវីដែលប្រកាន់យករបៀបសហការគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឬយ៉ាងហោចណាស់កាត់បន្ថយចំនួននិងទំហំនៃជម្លោះ។ មេធាវីនិងអតិថិជនរបស់ពួកគេស្វែងរកការបង្កើតការមូលមតិគ្នានិងធ្វើការសំរេចចិត្តឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅខាងក្រៅតុលាការ។

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.