ការលែងលះមានកំណត់

ការលែងលះមានកំណត់ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបំបែកផ្លូវច្បាប់ដែរ។ ទោះយ៉ាងណាការបែងចែកគឺជានីតិវិធីច្បាប់ពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្តីប្រពន្ធរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយនៅតែរៀបការដោយស្របច្បាប់។ ក្នុងន័យនេះនីតិវិធីនេះបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលដោយសារតែជំនឿសាសនាឬទស្សនវិជ្ជាមិនមានបំណងចង់លែងលះ។

Law & More B.V.