តើអ្វីទៅជាការរំលោភកិច្ចសន្យា

ការបំពានកិច្ចសន្យាគឺនៅពេលដែលភាគីម្ខាងរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណបក្សពីរឬច្រើន។

Law & More B.V.