ការលែងលះតាមរយៈការសម្រុះសម្រួល

ការលែងលះតាមរយៈការសម្រុះសម្រួល

ការលែងលះជាញឹកញាប់ត្រូវបានអមដោយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងដៃគូ។ នៅពេលដែលអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកបែកគ្នាហើយមិនអាចយល់ស្របគ្នាជម្លោះនឹងកើតឡើងដែលក្នុងករណីខ្លះអាចឈានដល់កំរិតថែមទៀត។ ពេលខ្លះការលែងលះអាចនាំមកនូវអំពើអាក្រក់នៅក្នុងនរណាម្នាក់ដោយសារតែអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ ក្នុងករណីបែបនេះអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅមេធាវីដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នក។ គាត់នឹងអាចចាប់ផ្តើមនីតិវិធីច្បាប់ជំនួសអ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានឱកាសល្អដែលជាលទ្ធផលកូន ៗ របស់អ្នកអាចទទួលរងនូវលទ្ធផលជាច្រើន។ ដើម្បីចៀសវាងភាពតានតឹងទាំងនេះអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសការលែងលះគ្នាបានតាមរយៈការសម្របសម្រួល។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនេះជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាការសម្របសម្រួលការលែងលះ។

ការលែងលះតាមរយៈការសម្រុះសម្រួល

តើការសំរបសំរួលគឺជាអ្វី?

អ្នកណាមានទំនាស់ចង់កម្ចាត់វាអោយឆាប់បំផុត។ ជារឿយៗជម្លោះមួយបានឈានដល់កំរិតខ្ពស់រួចទៅហើយដែលភាគីទាំងសងខាងលែងឃើញដំណោះស្រាយទៀតហើយ។ ការសម្របសម្រួលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ ការសំរបសំរួលគឺជាដំណោះស្រាយរួមគ្នានៃជំលោះដោយមានជំនួយពីអ្នកសំរបសំរួលទំនាស់អព្យាក្រឹតៈអ្នកសំរបសំរួល។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការសម្រុះសម្រួលជាទូទៅអាចត្រូវបានរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ទំព័រសំរបសំរួល.

តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការសម្រុះសម្រួលលែងលះ?

ការលែងលះគ្នាដែលបានរៀបចំមិនបានល្អអាចបណ្តាលឱ្យមានការសោកសៅនិងការខកចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ការស្រមុះស្រមួលគឺជាវិធីមួយដើម្បីចូលមករកដំណោះស្រាយរួមគ្នាក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ឧទាហរណ៍អំពីវិធីដោះស្រាយជាមួយកុមារការចែកចាយប្រាក់កាសការផ្តល់ប្រាក់កម្រៃលទ្ធភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីប្រាក់សោធន។
នៅពេលដែលភាគីអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងដំណើរការសម្រុះសម្រួលយើងនឹងបញ្ចូលបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយ។ ក្រោយមកទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើអាចត្រូវបានផ្តល់សច្ចាប័នដោយតុលាការ។

នៅក្នុងការលែងលះគ្នាដែលភាគីទាំងសងខាងប្រឈមមុខនឹងតុលាការភាគីម្ខាងនឹងមានផ្លូវរបស់គាត់ហើយគណបក្សផ្សេងទៀតគឺជាអ្នកចាញ់ដូចដែលវាធ្លាប់មាន។ ក្នុងការសម្រុះសម្រួលគ្មានអ្នកចាញ់ទេ។ នៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលការប៉ុនប៉ងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដូច្នេះស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះកើតឡើងសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ។ នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងករណីដែលភាគីទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាជាច្រើនបន្ទាប់ពីការលែងលះ។ ជាឧទាហរណ៍សូមគិតអំពីស្ថានភាពដែលកុមារចូលរួម។ ក្នុងករណីនោះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអតីតដៃគូនៅតែអាចឆ្លងកាត់ទ្វារមួយជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីលែងលះ។ អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃការស្រមុះស្រមួលគឺថាវាច្រើនតែថោកជាងនិងមានបន្ទុកតិចជាងនីតិវិធីច្បាប់វែងឆ្ងាយ។

តើការស្រមុះស្រមួលដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ក្នុងការសម្រុះសម្រួលគ្នាភាគីជជែកគ្នាក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីអ្នកសម្របសម្រួលអាជីព។ អ្នកសម្រុះសម្រួលគឺជាអ្នកសម្រុះសម្រួលឯករាជ្យដែលរួមគ្នាជាមួយភាគីនានាស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ អ្នកសម្រុះសម្រួលមិនត្រឹមតែក្រឡេកមើលផ្នែកច្បាប់នៃករណីនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ហាមូលដ្ឋានទៀតផង។ បន្ទាប់មកភាគីទាំងអស់ចូលមករកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដែលអ្នកសម្រុះសម្រួលកត់ត្រាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយ។ អ្នកសម្រុះសម្រួលមិនបញ្ចេញមតិទេ។ ការសំរបសំរួលគឺផ្អែកលើឆន្ទៈក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយមានទំនុកចិត្ត។ ដំណើរការស្រមុះស្រមួលនេះមានលក្ខណៈរលូនជាងការសាកល្បងនៅក្នុងតុលាការ។ ឥឡូវកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយគ្នាវាក៏មានឱកាសកាន់តែច្រើនដែលភាគីទាំងអស់នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់។

អ្នកសម្រុះសម្រួលធានាថាភាគីទាំងពីរអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយនិងស្តាប់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាជាមួយអ្នកសម្រុះសម្រួលនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អារម្មណ៍របស់ភាគី។ អារម្មណ៍ត្រូវពិភាក្សាមុនពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អ។ លើសពីនេះអ្នកសម្រុះសម្រួលធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយភាគីគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។

ជំហានទាំងបួនក្នុងការសំរបសំរួល

  1. សំភាសន៍ការទទួល។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកដំបូងអ្នកសម្របសម្រួលពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថាតើការសម្របសម្រួលគឺជាអ្វី។ បន្ទាប់មកភាគីទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រុះសម្រួល។ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីទាំងអស់យល់ស្របថាការសន្ទនាមានការសម្ងាត់ដែលពួកគេនឹងចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយពួកគេនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការសន្ទនា។ ភាគីនានាមានសិទ្ធិផ្តាច់ដំណើរការសម្រុះសម្រួលនៅពេលណាមួយ។
  2. ដំណាក់កាលស៊ើបការណ៍។ ក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកសម្រុះសម្រួលជម្លោះត្រូវបានវិភាគរហូតដល់ចំណុចនៃទស្សនៈនិងចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ច្បាស់។
  3. ដំណាក់កាលចរចា។ ភាគីទាំងសងខាងអាចរកដំណោះស្រាយបាន។ ពួកគេចងចាំថាដំណោះស្រាយត្រូវតែល្អសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ។ តាមវិធីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងចាំបាច់ត្រូវបានធ្វើឡើង។
  4. ធ្វើការណាត់ជួប។ អ្នកសម្របសម្រួលនឹងដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នៅលើក្រដាសឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយផែនការមេឬកិច្ចព្រមព្រៀងការលែងលះ។ បន្ទាប់មករឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្តល់សច្ចាប័ន។

តើអ្នកក៏ចង់រៀបចំការលែងលះរបស់អ្នកដោយធ្វើការរៀបចំរួមគ្នាដែរឬទេ? ឬអ្នកចង់ដឹងថាតើការស្រមុះស្រមួលអាចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទេ? មានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីទាក់ទងការិយាល័យរបស់យើង។ យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសសម្រាប់ការសម្របសម្រួល។  

Law & More