មិនមែនគ្រប់អង្គការទាំងអស់អនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយសុចរិតភាពទេ…

ផ្ទះសម្រាប់អ្នកសរសេរច្បាប់

មិនមែនគ្រប់អង្គការទាំងអស់អនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយសុចរិតភាពទេ។ ទោះយ៉ាងណាមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ានបន្លឺសំឡេងរោទិ៍ទេឥឡូវនេះបទពិសោធបានបង្ហាញម្តងហើយម្តងទៀតថាអ្នកបញ្ចេញសំឡេងមិនត្រូវបានការពារគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ច្បាប់សម្រាប់អ្នកខ្សឹបខ្សៀវច្បាប់ដែលបានចូលជាធរមាននៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៦ មានគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូររឿងនេះនិងដាក់ចេញនូវច្បាប់សម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីការមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអង្គការដែលមាននិយោជិកច្រើនជាង ៥០ នាក់ ជាគោលការណ៍ច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញនិយោជកនិងនិយោជិក។ នៅក្នុងវិធីផ្សេងគ្នាជាងករណីនៅក្នុងច្បាប់ការងារពាក្យទាំងនេះត្រូវបានបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពន្លឺនៃច្បាប់នេះ។ ដូច្នេះ, ឯករាជ្យផងដែរគឺជាប្រធានបទត្រូវច្បាប់ទាំងនេះ។

22-02-2017

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.