សព្វថ្ងៃនេះហាសហាតមិនត្រឹមតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្តាញសង្គមធ្វីតធ័រនិង Instagram ប៉ុណ្ណោះទេ

#getthanked

សព្វថ្ងៃហេម hastag មិនត្រឹមតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្តាញសង្គមធ្វីតធ័រនិងបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតប៉ុណ្ណោះទេ។ នៅឆ្នាំ ២០១៦ ចំនួនពាណិជ្ជសញ្ញាដែលមានសញ្ញា hashtag នៅពីមុខបានកើនឡើង ៦៤% នៅទូទាំងពិភពលោក។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃយីហោនេះគឺពាណិជ្ជសញ្ញា '#getthanked' របស់ T-mobile ។ ទោះយ៉ាងណាការអះអាងថាមានសញ្ញាថាជាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ។ ឧទាហរណ៍ហែហមគួរតែភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ។

៥១០​ ៩៨៦​ ៦៨៨០

ចែករំលែក
Law & More B.V.